Анатолій Вдовиченко: «Чесність у науці – головна доброчинність ученого»

Нещодавно нашому земляку з Нової Борової Анатолію Вдовиченку за значні особисті заслуги у науково-педагогічній діяльності, вагомий внесок у розвиток науки й освіти присвоєно почесне звання професора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Наукову діяльність Анатолій Вдовиченко розпочав ще студентом, працюючи за сумісництвом у науково-дослідному секторі Дніпропетровського гірничого інституту. Під керівництвом відомих науковців він займався удосконаленням методів інтенсифікації бурового процесу. За високі досягнення у навчанні й науковій діяльності він був рекомендований на навчання в аспірантуру.

Перші наукові роботи на виробництві він розпочав до-слідженнями щодо впровадження нової технології буріння глибоких свердловин (до 2000 м) при розвідці родовищ кам’яного вугілля в межах Львівсько-Волинського вугільного басейну.

Наступним важливим етапом його наукової діяльності стали низка досліджень з оптимізації і автоматизації алмазного буріння в умовах північно-захід-ної часини Українського щита (Житомирський регіон).

Уперше в Україні Анатолій Вдовиченко експериментально дослідив процес вибіркового стирання керну і розробив методику підвищення достовірності опробування, яка була реалізована при розвідці Буртинського графітового родовища (Хмельницький регіон).

Важливим напрямком його наукової діяльності є екологія. Спільно із науков-цями Житомирського с/г інституту (нині ЖНАУ) були досліджені процеси впливу відходів бурових промивальних рідин на агрохімічні властивості й біологічну активність ґрунтів та розвиток і якість с/г культур. Він установив відсутність негативного впливу відходів бурових рідин в умовах дерново-підзолистих ґрунтів Полісся навіть при високих концентраціях забруднення (до 10 т/га). Узагальнення і систематизація цього досвіду дозволили визначити оптимальні шляхи поліпшення екологічних характеристик промивальних рідин і розв’язати проблему їх утилізації.

Анатолій Вдовиченко спільно із фахівцями Науководо-слідного інституту нафтової промисловості «МАСМА» розробив нову змащувальну добавку до промивальних рідин з високими екологічними характеристиками. Розробка зареєстрована як винахід патентом України. За його участі була розроблена та впроваджена у виробництво механізована лінія приготування промивальних рідин, яка вдвічі підвищила продуктивність праці та у 1,5 рази скоротила собівартість робіт при високих екологічних характеристиках технологічного процесу

Анатолій Іванович обґрунтував нові погляди на фізико-хімічні поверхневі явища при руйнуванні гірських порід алмазним інструментом та виявив важливі закономірності впливу поверхнево-активних речовин на процес алмазного буріння, які дозволяють розробити сучасне покоління породоруйнівного інструменту.

Незважаючи на шалену критику з боку деяких наукових авторитетів, його ідеї одностайно підтримали відомі вітчизняні й закордонні науковці, доктори наук О.О. Бочечка (Інститут надтвердих матеріалів НАН України), П.П. Єрмаков (Український хіміко-техноло-гічний університет), А.В. Ножкіна (Всеросійський НДІАЛМАЗ), В.І. Власюк (Тульське НДГП), І.В. Шагулей (Санкт-Петербургський ДТУ) та багато інших.

За ініціативи Анатолія Вдовиченка спільно із науковцями ДП «НДІ ННП «МАСМА» здійснена низка ретельних досліджень при використанні методу біолокації для пошуків і розвідки родовищ блочного каменю, розсипних і корінних титанових родовищ та підземних вод. Метод був рекомендований як допоміжний на всіх стадіях геологорозвідувальних робіт.

Найважливішою сферою сучасної наукової діяльності Анатолія Івановича є дослідження проблеми розвитку національного нафтогазовидобутку як основи економічної стабільності і незалежності України. На підставі глибокого аналізу досліджень відомих науковців він додатково обґрунтував твердження про невичерпність світового вуглеводного потенціалу та екологічну доцільність інтенсифікації й оптимізації нафтогазовидобутку та рішуче підтримав позицію справжніх учених світу про відсутність суттєвого антропогенного впливу на глобальну зміну клімату.

За його ініціативи розроблений і підтриманий широким колом науковців і громадськості та направлений Уряду України проект Концепції широкомасштабних заходів щодо інтенсифікації і оптимізації нафто-газовидобутку з урахуванням відновлювальних процесів. За рахунок реалі-зації Концепції очікується ви-рішення глобальних соціально-економічних і екологічних проблем в Україні.

Перебуваючи у складі різних державних комісій з приймання результатів наукових досліджень і нових розробок технологій геологорозвідувального буріння, Анатолій Вдовиченко завжди виявляв неухильну принциповість, тому що вважає, що чесність у науці є головною доброчинністю вченого. Було багато випадків, коли він не підписував акту приймання недосконалої розробки, незважаючи на шалений тиск із боку вищого керівництва. І є багато фактів, коли Анатолій Іванович доводив свою правоту навіть перед чиновниками найвищих рівнів.

Анатолій Вдовиченко брав активну участь у геологічному вивченні, пошуках та розвідці родовищ підземних вод, будівельних матеріалів, бурого і кам’яного ву-гілля, чорних, кольорових і рідкісних металів, золота й алмазів у різних регіонах України. Безпосередньо очолював і органі-зовував розвідку найбільших родовищ України: Клинцівське золоторудне, Стремигородське титано-апатитове, Пержанське берилієве, Буртинське графітове.

Анатолій Іванович має вагомий досвід педагогічної діяльності. Працював викладачем Навчально-курсового комбінату та понад 15 років учителем з профорієнтації у середній школі. Ініціював і взяв активну участь у проведенні в Полтавському університеті що-річних науково-практичних конференцій «Співпраця наукових установ і підприємств у розвитку нафтогазової галузі й підготовці фахівців» з 2011 року. Ці 7 конференцій заклали основи тісної співпраці Спілки буровиків України, університету та провідних нафто-газовидобувних підприємств в освітянській і науковій діяльності.

За його наполегливої діяльності була відновлена у науковому переліку спеціальність «Буріння свердловин» та відкрита підготовка фахівців у Полтавському НТУ. Анатолій Іванович сприяв залученню провідних підприємств галузі в організації виробничих практик, стажуванню студентів і їх працевлаштуванню, а також активно долучився до організації в університеті курсів підвищення кваліфі-кації фахівців нафтогазової галузі за європейськими стандартами.

А.І. Вдовиченко був головою оргкомітету 25-ти міжнародних наукових конференцій. Узяв участь в 20-ти спеціалізованих міжнародних конференціях, на яких виступав з науковими доповідями.

У центрі уваги наукової і практичної діяльності Анатолія Вдовиченка постійно перебуває проблема підготовки висококваліфікованих кадрів, зокрема й науковців вищої кваліфікації – кандидатів і докторів наук.

Учений відкрито виступає проти фальсифікацій в науці, викриваючи при цьому зловживання конкретних осіб і навіть видатних авторитетів.

Анатолій Іванович особисто розробив проект нового Положення про присудження наукових ступенів за бальною системою, який широко оприлюднений у ЗМІ, наукових виданнях, обговорений на наукових конференціях. Він бере активну участь в роботі наукового комітету Громадської ради та науково-методичній комісії при Міністерстві освіти і науки. Учений подав низку пропозицій з удосконалення системи освіти в Україні, деякі із них взяті до уваги.

Як відомий громадський діяч, Анатолій Вдовиченко взяв активну участь у створенні Національного суспільного телерадіомовлення України. Був учасником організа-ційних конференцій та кандидатом у члени Наглядової ради у сфері освіти і науки. Виступив із доповіддю про інформаційні загрози для суспільства на засіданні Національної ради з питань телерадіомовлення України.

Анатолій Вдовиченко – Голова правління Спілки буровиків України, головний редактор науково-практичного журналу «Буріння», академік АТН України, експерт у сферах геологорозвідки, розробки родовищ корисних копалин, екології, природоохоронних технологій, геотехнологій і підготовки кадрів, автор 125 опублікованих наукових праць. Почесний розвідник надр. Нагороджений медаллю Л.І. Лутугіна та іншими галузевими відзнаками, а також нагородами за активність у відроджені та становленні національної духовності.

Петро Єрмаков, професор Державного хіміко-технологічного університету, доктор технічних наук.
Оександр Бутильський, журналіст.

Поділитися

Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki

10 Responses to Анатолій Вдовиченко: «Чесність у науці – головна доброчинність ученого»

 1. Володимир Васильович Лузан

  На доповнення додам, що Анатолій Іванович навчався в Київському геологорозвідувальному технікумі, де у 1966 році став на першу сходинку геологічної діяльності, отримавши диплом з відзнакою. І нині він підтримує зв’язки з рідним навчальним закладом, намагаючись допомогти в непростий час нашого виживання.
  Здоров’я, натхнення і творчих успіхів Вам Анатолію Івановичу!
  З повагою, Директор КГРТ 1998 – 2011 рр. В.В. Лузан

 2. Колектив ТОВ НВО «Нікос» тепло і щиро вітає Вдовиченко Анатолія Івановича з Почесним званням професора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка та висловлює глибоку повагу до вагомих досягнень в його діяльності, багатолітнього досвіду, різнобічним знанням, не байдужості до подій і людей нашої країни.
  Завдяки кипучої енергії і ентузіазму Анатолій Іванович продовжує свою діяльність і в організації багатьох всеукраїнських та міжнародних конференціях і виставках, і всі ці події з натхненням відображає в своїх статтях. Наш колектив бере приклад з його працьовитості, яку він проявляє все своє життя.
  Бажаємо Анатолію Івановичу міцного здоров’я, творчої наснаги, невгамовної енергії, нових звершень та перемог!

 3. Ирина Коробова

  Я учился с Анатолием на одном курсе в Днепре. Я пользовался на экзаменах его прекрасными конспектами, – своих у меня не было. А на практических и лабораторных занятиях мы были в одной паре, он выполнял задания, я был статистом и вместе мы получали “зачеты”. Не знаю, как было бы без его помощи все пять лет. Да и многих еще он бескорыстно вытаскивал за “уши” в учебе.
  Я помогал отцу Анатолию служить в его церкви в Житомирской обл. в качестве дьякона. Видел, как его любят прихожане.
  Всю жизнь поражаюсь его работоспособностью, энергией, разносторонней деятельностью.
  Александр Бутыльский.

  Анатолий Иванович приезжал в мой город несколько раз, общий знакомый меня с ним познакомил. Много общались. Очень интересный человек, – казалось, нет такой темы, такой области, в которой он не разбирался бы досконально. И за столом, за горилочкой он душа компании. Поздравляю Вас, профессор!
  Владимир Коцарь.

 4. Володимир Бондаренко ,чл.-кор. НАН України, д.т.н , проф.

  Щиро вітаю Анатолія Івановича з присвоєнням йому звання Почесного професора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка! Знаю Анатолія Івановича більше двадцяти років!Завжди він з великим ентузіазмом, натхненням і самовіддачею боровся за розвиток бурової справи в Україні.Для цього він був фундатором Спілки буровиків України, співорганізатором міжнародних конференцій,творцем науково-практичного журналу ” Буріння”, встановлював і розвивав активне спіробітництво буровиків України з закордонними фахівцями . Особливу увагу Анатолій Іванович приділяв залученню студентів , аспірантів і молодих спеціалістів до участі в роботі Спілки,Міжнародних конференцій і журналі.Сам виступає з фундаментальними статтями , доповідями ,організовує творчі зустрічі з керівниками і інженерними працівниками підприємств України. Можна багато писати про його славні діла , пройого великі плани на май бутнє.Бажаю Анатолію Івановичу козацького здоров’я , великої наснаги , активних соратників щоб в кінці-кінців добитися нового розквіту бурової справи в Україні!

 5. Юрій Халімончук, м. Олевськ

  Приєднуюся до всіх добрих слів та щиро вітаю Анатолія Івановича із заслуженою відзнакою. Знаю його як порядну, ініціативну й результативну людину. У 2014 році спільно з ним та його колегами організували і провели надзвичайно цікаву 2-денну конференцію до 60-річчя діяльності Пержанської геопартії, і з тих пір підтримуємо дружні стосунки. Тож подальших Вам виробничих і творчих успіхів!
  Юрій Халімончук, член Національної спілки краєзнавців України, м. Олевськ Житомирської області

 6. Олександр Соколов

  Підтримую всі добрі слова на адресу Анатолія Івановича і щиро вітаю його з присвоєння звання Почесного професора Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка!
  Бажаю йому творчого натхнення в розробці і реалізації нових наукових ідей в буровій справі, а також нездоланної сили та волі у боротьбі за захист інтересів та відродження нафтогазової галузі України!

 7. Напередодні прийдешнього Нового року, Різдва Христового, хочу привітати поважного чоловіка, духовного наставника, видатного громадського діяча, вченого пана Анатолія з досягненнями в науці, духовному та суспільному житті , за присвоєння йому звання Почесного Професора університету!
  Минаючий рік, рік ювілею пана Анатолія, підсумок його натхненного , невичерпного джерела енергії життя!
  Я дякую долі, Бога за зустріч цією Людиною , за спілкування, духовне вдосконалення .

 8. Напередодні прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим, хочу подякувати Бога за знайомство та можливість спілкування з паном Анатолієм та вітати його з великими досягненнями в житті, в минулому, знаковому для нього році, за величезні досягнення в науці, суспільному та духовному житті, за той величезний ентузіазм, невичерпну енергію, Людяність!
  Здоров’я, Вам пане Анатолію, Божих щедрот та благословення!
  З Новим роком та Різдвом Христовим!

 9. Наталія Чернієнко

  Я щиро вдячна долі за знайомство, а згодом і подальшу співпрацю з паном Анатолієм. Вперше наші професійні шляхи пересіклися у 2014 році, коли ми разом готували конференцію до 60-річчя геологорозвідувальних робіт на Пержанському рудному полі. Дружба продовжується і донині. Він – справжній професіонал, прекрасний організатор, відповідальна, порядна людина, надійний друг. Його зусиллями та наполегливістю все завжди вчасно та чітко організовано. Тому працювати з ним разом – одне задоволення. Хочеться побажати йому успіхів, добра, активності, побільше світлих людей у житті.
  Провідний науковий співробітник ІГН НАН України, кандидат геол. наук, лауреат держпремії України Наталія Чернієнко.

 10. Наталія Чернієнко

  Я щиро вдячна долі за знайомство, а згодом і подальшу співпрацю з Анатолієм Івановичем. Вперше наші професійні дороги пересіклися коли ми готували конференцію в м. Олевськ до 60-річчя геолорозвідувальних робіт на Пержанському рудному полі. Працювати з ним разом одне задоволення. Він прекрасний організатор, відповідальна, чесна та порядна людина, надійний друг. Його зусилля та наполегливість, професіоналізм завжди дозволяють все вчасно та чітко організувати. Хочеться, щоб таких людей як він в житті було більше. Провідний науковий спіробітник, кандидат гелогічних наук, лауреат держпремії України Ннаталія Чернієнко.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *