Щодо реальних кроків вирішення бурштинової проблеми

Якщо взяти до уваги офіційні гучні заяви посадовців та аналітиків, то втрати держави від нахабного грабунку національного багатства України – бурштину, складають щорічно до 2 млрд дол.

Це набагато більше, ніж річний бюджет таких важливих галузей, як освіта та наука разом із геологорозвідкою, а загальна сума таких втрат за останні три роки навіть перевищує річний бюджет, визначений на оборону країни.

Фахівці переконані, що вирішення «бурштинової» проблеми лежить практично на поверхні і не потребує значних зусиль для його ефективного використання у розвитку економіки і вирішення важливих соціально-економічних питань.

Ніяких суттєвих законодавчих проблем із налагодження легального видобутку і переробки бурштину в Україні не існує. Є проблема влади на усіх рівнях від сільського депутата до найвищих посадових осіб і депутатів Верховної Ради, які із суто власних інтересів наполегливо перешкоджають найприбутковішому для держави виду діяльності.

Є державні підприємства і кадровий потенціал для видобутку бурштину

На сьогодні в Україні створені найсприятливіші передумови для організації широкомасштабних робіт по легальному видобутку і переробці бурштину на користь суспільства.

У безпосередньому підпорядкуванні Державної служби геології і надр України понад 23 роки ус-пішно працює державне підприєм-ство ДП «БУРШТИН УКРАЇНИ» (м. Рівне), яке займається видобутком та переробкою «сонячного каменю», має багаторічний досвід та бездоганну репутацію на ринку ювелірних прикрас, зарекомендувало себе як надійний та потужний партнер, що відповідає за високу якість своїх виробів.

Сьогодні тут працює понад 150 висококваліфікованих працівників. При необхідності підприєм-ство може розвинути свої потужності не менше ніж у 10 разів і повністю забезпечити видобуток бурштину по всій території України, витіснивши повністю нелегальний видобуток. У бурштиноносних районах можуть створюватись самостійні структурні підрозділи, а на родовищах – дільниці. Все буде під контролем і надійною охороною. Таким чином, для нелегального видобутку просто не буде місця.

Є ще одне державне спеціалізоване підприємство «УКРБУРШТИН» (м. Рівне) у складі Державної акціонерної компанії «УКРАЇНСЬКІ ПОЛІМЕТАЛИ», яке також може виконати значні обсяги робіт по видобутку і переробці бурштину.

Крім того є державні геологорозвідувальні підприємства, у складі яких є структурні підрозділи, що спеціалізуються на пошуках, розвідці і пробному видобутку бурштину. Враховуючи те, що геологорозвідувальні роботи на бурштин є відносно не складними, з’являється можливість оперативно переорієнтувати і зосередити діяльність усіх не завантажених фахівців на цьому важливому напряму.

Інститут геологічних наук НАН України, відомчі наукові установи, науково-дослідницькі підрозділи університетів також можуть долучитись до наукового супроводження і впровадження кращих сучасних високоефективних технологій розвідки, видобутку, переробки та використання бурштину і відновлення порушеного навколишнього середовища.

Маємо достатню законодавчу базу

Діючий Закон України «Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними» чітко визначає єдині правила поведінки при роботі з дорогоцінним камінням, зокрема і з дорогоцінним камінням органогенного утворення – бурштином (п.3. Ст.1). І тому немає ніякої потреби надавати бурштину особливого статусу окремим законом.

Автори нового закону про бурштин або не знають чинного законодавства, або навмисно творять це з метою внести плутанину, відволікти увагу суспільства та сприяти затягуванню незаконної діяльності із бурштином.

Називати нелегальним тільки видобуток є неправильним. Сюди необхідно віднести весь ланцюг незаконної діяльності, пов’язаний із скупкою, зберіганням, переробкою і реалізацією обробленого і необробленого бурштину.

Перед тим, як приймати новий закон, необхідно чітко розібратися, в чому суть проблеми. А вона полягає в тому, що нелегальна діяльність із бурштином, як всякі незаконні дії, хоча й ризиковані, проте легко приносять її організаторам надприбутки, які формуються за рахунок ухиляння від сплати податків і соціальних внесків та суттєвої економії витрат на охорону праці, відновлення навколишнього середовища, розбудову інфраструктури, проектування та ще багато інших видів робіт, передбачених відповідними законодавчими нормативами.

Якщо врахувати усі ці витрати, то на стадії становлення може статися так, що взагалі не буде отримано навіть прибутків. Для крупного державного підприємства це нормально і суспільству це вигідно, тому що створюються значна кількість надійно облаштованих робочих місць, місцеві громади і держава отримують доходи у вигляді податків, формуються соціальні фонди, розбудовується інфраструктура і т.д.

Все це буде сприяти розвитку фермерських господарств та створення потужного рекреаційного ресурсу за прикладом, як це налагоджено у сусідній Польщі.

Приватні підприємства і підприємці, а також окремі старателі, головною метою діяльності яких є отримання надприбутку, будуть намагатись за всяку ціну зменшити поточні і капітальні витрати, і тому будуть шукати різні шляхи уникнення таких навантажень. Крім того, вони будуть у першу чергу і в короткі терміни вибірково по-хижацьки відпрацьовувати більш продуктивні поклади, чим ускладнять рекультивацію. Контроль за таких умов є малоефективним з причини змови із місцевими посадовцями і процвітання хабарництва.

Фахівці Спілки буровиків України спільно із іншими науковцями неодноразово вносили пропозиції до Уряду із вирішення цієї наболілої проблеми, в яких загострювалась головна увага на чіткому дотриманні діючих законів, указів, постанов, інструкцій, елементарне виконання яких покладе край нелегальному видобутку не тільки бурштину, а і всіх інших корисних копалин.

Указом Президента Віктора Ющенка від 15 січня 2008 року № 17/2008 «Про заходи з упорядкування видобутку бурштину в Україні» все було чітко прописано, і згідно з яким Парламенту та КМУ необхідно було невідкладно розглянути питання про притягнення до відповідальності посадових осіб за недбалість, що заподіяла державі шкоду в особливо великих розмірах. Ось з чого потрібно починати, а не придумувати нові закони, які нічим не відрізняються від добре перевірених часом старих.

Конкретні пропозиції досвідчених фахівців

З огляду наведеного, пропонується здійснити наступні реальні кроки у вирішенні бурштинової проблеми.

 1. Постановою КМУ зобов’язати Держгеонадра України невідкладно розпочати широкомасштабні геологорозвідувальні роботи на бурштин та його видобуток силами підпорядкованих їй державних підприємств, установ та організацій.
 2. Надати цим підприємствам за максимально спрощеною процедурою спецдозволи на геологічне вивчення та видобуток бурштину по всій території України.
 3. Встановити керівникам цих підприємств за контрактом напружені державні завдання з розвідки та видобутку бурштину.
 4. У проектах по розробці родовищ бурштину встановити обов’язковими роботи з розвитку інфраструктури місцевих громад за євростандартами (шляхи сполучення, соціальна сфера, створення рекреаційного ресурсу і фермерських господарств).
 5. Доходи від реалізації бурштину і виробів із них у першу чергу направити на фінансування геологорозвідувальної і видобувної галузей, а також соціально-економічного розвитку гірничо-видобувних регіонів і здійснення масштабних екологічних заходів.
 6. Задіяти для сприяння цих робіт усі органи виконавчої влади і місцевого самоврядування згідно з їх функціями у відповідній сфері діяльності, передбачених діючим законодавством.
 7. Науковим установам, аналітичним центрам і представникам громадськості провести масштабну роз’яснювальну роботу серед громад з питань ризиків і переваг видобування та переробки бурштину та ролі цієї діяльності у поступальному соціально-економіч-ному розвитку регіонів.

На превеликий жаль, Урядом жодного реального кроку у цьому напрямку не здійснено, незважаючи на те, що запропоновані заходи не передбачають значного фінансового ресурсу і кардинальних реформ. Необхідно тільки використати раціонально наявні ресурси, мобілізувати і сконцентрувати їх на виконання програми, яка реально в короткі терміни дасть найбільші надходження до бюджету, і одночасно вирішить комплекс соціально-економічних проблем та забезпечить сталий розвиток регіонів.

Анатолій Вдовиченко, академік АТН України, голова Спілки буровиків України.

Петро Єрмаков, доктор технічних наук.

Олена Ремезова, старший науковий співробітник інституту геологічних наук НАН України, доктор геологічних наук, професор.

 

Поділитися

Share to Google Plus
Share to LiveJournal
Share to MyWorld
Share to Odnoklassniki

3 Responses to Щодо реальних кроків вирішення бурштинової проблеми

 1. Єдиний народний депутат України, який спромігся надати відповідь на наш запит стосовно нового Закону про бурштин.
  Шановний пане Вдовиченко!
  В принципі поділяю Вашу позицію, у т.ч. відносно спеціального закону по бурштину.
  В проекті з цього приводу не вистачає лише одного: назви фірм і прізвищ, у т.ч. депутатів, які б монополізували цю сферу.
  Згоден, що потрібно виконувати ті закони, що є, а не намагатися через нові акти, написані під себе, монополізувати видобуток бурштину у хижацький спосіб.
  З повагою Володимир Литвин.
  06.02.17

 2. Наші земляки, народні депутати України Дзюблик, Арешонков і Розенблат – автори проекту Закону про бурштин, вперто і тупо не відповідають на запити громадскості, і навіть не бажають вступати у дискусію. А де взяти їм аргументи, якщо у цій справі вони не мають навіть елементарних уявлень.

 3. Відповідь народного депутата Литвина В.М. на наш запит щодо проекту нового Закону про бурштин.
  Шановний пане Вдовиченко!
  В принципі поділяю Вашу позицію, у т.ч. відносно спеціального закону по бурштину.
  В проекті з цього приводу не вистачає лише одного: назви фірм і прізвищ, у т.ч. депутатів, які б монополізували цю сферу.
  Згоден, що потрібно виконувати ті закони, що є, а не намагатися через нові акти, написані під себе, монополізувати видобуток бурштину у хижацький спосіб.
  З повагою Володимир Литвин.
  06.02.17

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *